Ιατρικό Επιτελείο

Ιατρικό Επιτελείο

ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Στις νέες εγκαταστάσεις των Skin Center στο Χαλάνδρι, στην Λάρισα και στην Πάτρα, οι άριστα κατηρτισμένοι και έμπειροι Ιατροί του τομέα Κλινικής και Αισθητικής Δερματολογίας, σε συνεργασία με το έμπειρο νοσηλευτικό προσωπικό, έχουν την δυνατότητα να παράσχουν ιδιαίτερα εξειδικευμένες υπηρεσίες, που υποστηρίζονται από κορυφαίο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας γενιάς.

Η υψηλή επιστημονική κατάρτιση του Επιστημονικού Προσωπικού των Skin Center εξασφαλίζεται από την διαρκή εκπαίδευση και ανανέωση της γνώσης, που επιβάλλονται από τις ταχύτατες και καθημερινές εξελίξεις τόσο στον τομέα της Ιατρικής, όσο και της Τεχνολογίας.

Έτσι, τα τακτικά εκπαιδευτικά προγράμματα και η παρακολούθηση διεθνών και ευρωπαϊκών συνεδρίων, ημερίδων και σεμιναρίων αποτελούν βασικές στρατηγικές επιλογές Skin Center, στην διαρκή τους προσπάθεια να προσφέρουν υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.