Όροι χρήσης

Όροι χρήσης

Γενικοί Όροι Χρήσης του δικτυακού τόπου  www.skincenter.gr

Ο επισκέπτης στο δικτυακό μας τόπο παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς η πλοήγηση στο δικτυακό τόπο της BERGMANN KORD Α.Ε. συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των όρων χρήσης. Η BERGMANN KORD Α.Ε.διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων χρήσης και δημοσιοποίησής τους μέσω του site. Για το λόγο αυτό προτείνει τη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών κάθε φορά που εισέρχονται στο site.

 

Υποχρεώσεις & Ευθύνες Επισκέπτη | Χρήστη

Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού μας τόπου οφείλουν να απέχουν από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση των περιεχομένων του δικτυακού μας τόπου και να κάνουν ορθή και θεμιτή χρήση των υπηρεσιών του.

Η BERGMANN KORD Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση, άμεση, τυχαία ή ηθελημένη ενέργεια παραποίησης των στοιχείων του site. Η ευθύνη για τη χρήση του site ανήκει αποκλειστικά στο χρήστη.

Οποιαδήποτε ενέργεια πραγματοποιείται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στο περιεχόμενο, τα συστήματα, τα επιμέρους στοιχεία και το δικτυακό τόπο γενικότερα, δίδει το δικαίωμα στην BERGMANN KORD Α.Ε. να προβεί στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες προάσπισης των συμφερόντων της.

 

Κυριότητα Περιεχομένου | COPYRIGHT

Όλο το περιεχόμενο, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου(αναφέρουμε ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, video, ήχοι, λογότυπα, επωνυμίες), ανήκουν στην BERGMANN KORD Α.Ε. σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Απαγορεύεται επομένως, δίχως τη συναίνεση της BERGMANN KORD Α.Ε., οποιαδήποτε εκμετάλλευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, έκδοση, τροποποίηση των υπηρεσιών του δικτυακού μας τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπονται ενέργειες για προσωπικούς, μη κερδοσκοπικούς σκοπούς (εκτύπωση, αντιγραφή, αποθήκευση σε PC ή διακίνηση υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσης).

 

Online διάγνωση και λοιπή πληροφόρηση  μέσω διαδικτύου | MEDICAL DISCLAIMER

Οι πληροφορίες που υπάρχουν στο site μας καθώς και η online διάγνωση και γενικότερα όλη η πληροφοριακή επικοινωνία μέσω e-mail, δεν υποκαθιστά με κανένα τρόπο την προσωπική εξέταση και ενημέρωση από το γιατρό, δεν θεωρείται επομένως ιατρική συμβουλή.

Η πληροφόρηση που παρέχουμε μέσω διαδικτύου είναι καθαρά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Η BERGMANN KORD Α.Ε. έχει καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο του δικτυακού της τόπου να χαρακτηρίζεται από τη μέγιστη σαφήνεια, εγκυρότητα, ορθότητα και αξιοπιστία. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανόμενης και της αμελείας, δεν προκύπτει ευθύνη της BERGMANN KORD Α.Ε. για τις περαιτέρω ενέργειες και επιλογές των χρηστών και καλούνται να ενεργήσουν βάσει της προσωπικής τους βούλησης.

 

Σύνδεσμοι με άλλα sites | LINKS

Στις ιστοσελίδες μας περιέχονται σύνδεσμοι με άλλους δικτυακούς τόπους, που θεωρούμε ότι μπορούν να προσφέρουν πληροφόρηση σχετική με το επικείμενο κάθε φορά θέμα. Η BERGMANN KORD Α.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη για τη διαθεσιμότητά τους, το περιεχόμενό τους και προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά της επίσκεψη των χρηστών σε αυτά.

Επιπλέον, δεν γνωρίζουμε την πολιτική απορρήτου και τους όρους χρήσης που εφαρμόζουν και συνιστούμε τη σχετική ενημέρωση των χρηστών κάθε φορά που πραγματοποιούν σύνδεση.

 

Άρνηση αποδοχής| DISCLAIMER OF ENDORSEMENT

Η αναφορά σε αυτούς τους συνδέσμους πραγματοποιείται αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών και δεν συνεπάγεται απαραίτητα την αποδοχή, τη διαφήμιση, τη συνεργασία ή την έμμεση πρόταση αυτών στους περιηγητές του site.

 

Αποζημίωση

Σε περίπτωση άσκησης κατά του δικτυακού μας τόπου οποιασδήποτε αγωγής ή αξίωσης απορρέουσας από παραβάσεις του χρήστη, ο χρήστης οφείλει να παρέμβει στη σχετική εγερθείσα διαδικασία και να αποζημιώσει το δικτυακό μας τόπο σε περίπτωση που υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης.

 

Εταιρική Ταυτότητα

www.skincenter.gr

“ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ ΚΟΡΝΤ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ Α.Ε.
Δ.Τ. : “BERGMANN KORD”
ΑΦΜ : 099042169
ΔΟΥ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. : 124177901000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 348, 152 33 ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΑΘΗΝΑ.

Όροι Χρήσης Δωροεπιταγών

Η Δωροεπιταγή ισχύει για ένα (1) χρόνο από την Ημερομηνία Έκδοσης.

 • Είναι διαθέσιμες στις εγκαταστάσεις των Skin Center (Λεωφ. Κηφισίας  348, 152 33 Χαλάνδρι, Κτίριο «Bergmann Kord» (Έναντι Νοσοκομείου «ΥΓΕΙΑ»), Τηλ. : 210 68 28 188 ή/και στην διαδικτυακή σελίδα https://www.skincenter.gr/derma/dwroepitages/
 • Εξαργυρώνονται αποκλειστικά στους πιο πάνω αναφερόμενους χώρους των Skin Center.
 • Δεν ανταλλάσσεται με Χρήματα ή  άλλες Υπηρεσίες, πέραν των αναγραφομένων.
 • Η χρήση τους γίνεται εφάπαξ και για το σύνολο του ποσού ή της Υπηρεσίας που αναγράφεται. Στην περίπτωση ανταλλαγής με Υπηρεσία ή ποσό αξίας μεγαλύτερης της αναγραφομένης, καταβάλλεται η διαφορά.
 • Μπορεί να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο.
 • Με βάση την ελληνική νομοθεσία ( παρ. 109 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογίας Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν. 4093/2012), κατά την αγορά Δωροεπιταγής δεν εκδίδεται απόδειξη λιανικής ή τιμολόγιο γιατί δεν λαμβάνει χώρα παράδοση Υπηρεσιών-πώληση Προϊόντων, αλλά αγορά δικαιώματος υπέρ τρίτου το οποίο είναι ενσωματωμένο στη Δωροεπιταγή.
  Όταν εμφανιστεί ο κομιστής της Δωροεπιταγής και αγοράσει Υπηρεσίες / Προϊόντα ίσης αξίας, τότε λαμβάνει χώρα πώληση και εκδίδεται το ανάλογο φορολογικό στοιχείο
 • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής, η Δωροεπιταγή δεν αντικαθίσταται, ούτε ακυρώνεται.
  Τα Skin Center δεν φέρουν ευθύνη για την απώλεια ή την κλοπή της.

Όροι Χρήσης του Ηλεκτρονικού Καταστήματος www.skincenter.gr

1) Γενικοί Όροι

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του www.skincenter.gr από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η περαιτέρω χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου ισοδυναμεί με αυτόματη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του www.skincenter.gr, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη, εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη, αποδοχή των όρων αυτών. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ιστοσελίδα www.skincenter.gr είναι ένα ενημερωτικό και ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα που δημιούργησε και λειτουργεί η κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία Kord Group BERGMANN KORD Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Λεωφόρo Κηφισίας 348 με ΤΚ 152 33 στο Χαλάνδρι και με Α.Φ.Μ. 999079389 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη απο την Βασιλική Κορδερά και τον Βαρδή Γωνιωτάκη Κορδερά. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας της είναι η info@kord.gr, και η γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: (+30) 210-6828188, η οποία θα καλείται στην παρούσα χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

 

Πάγιος σκοπός της BERGMANN KORD Α.Ε. είναι η κατά το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop) δίνει τη δυνατότητα τόσο στους πελάτες μας όσο και σε όλους τους χρήστες του internet να ενημερωθούν άμεσα για τις υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία μας, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αγορές τους ηλεκτρονικά.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων και των όρων και προϋποθέσεων χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Τροποποιήσεις, προσθήκες και διαγραφές τίθενται σε ισχύ από την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα. Η περαιτέρω χρήση της ιστοσελίδας ισοδυναμεί με ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιήσεων, προσθηκών και διαγραφών. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

2) Πνευματική Ιδιοκτησία
Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήμα

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, λογισμικού, ρυθμίσεων κ.λ.π. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού Δικαίου και των Διεθνών Συμβάσεων. Ομοίως και η πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, μεταποίηση, μεταπώληση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.
Η χρήση τους στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους. Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν αλλά και στους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία χορηγεί στο χρήστη ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και των περιεχομένων αυτής. Ως εκ τούτου ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια, μέσω της οποίας σκοπείται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, δημόσια παρουσίαση ή χρησιμοποίηση της ιστοσελίδας και των στοιχείων της για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό.

3) Παρεχόμενες πληροφορίες

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

4) Περιορισμός ευθύνης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (π.χ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου «όπως ακριβώς έχουν». Σε καμία περίπτωση η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Η Εταιρία προβαίνει σε όλες τις δυνατές και απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία της ιστοσελίδας. Σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα προσβληθεί από ιούς ή οτιδήποτε άλλο ενδέχεται να φέρει καταστροφικές ή μεταδοτικές ιδιότητες και ουδεμία σχετική ευθύνη φέρει. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του ενδεχομένου αναστολής ή διακοπής στην πρόσβαση του παρόντος διαδικτυακού τόπου για λόγους ή προβλήματα που αφορούν στους servers φιλοξενίας. Ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων από αιτία που αφορά στη λειτουργία, χρήση, αντιγραφή ή παραποίηση της ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα άτομα, κατά παράβαση των νόμων περί προστασίας της Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

5) Ηλεκτρονική Παραγγελία και Προστασία Καταναλωτή

Οι παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αποτελούν συνάψεις σύμβασης πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003).

Ο χρήστης έχει δικαίωμα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον είναι δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Κάθε χρήστης που προβαίνει σε χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας δηλώνει και εγγυάται ρητώς ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις αλλά και την απαραίτητη ικανότητα να αντιληφθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στις ως άνω συναπτόμενες συμβάσεις πώλησης. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αξιώσει την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

6) Πολιτική Επιστροφών

6.1 Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

6.2 Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα, εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η εγγύηση παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα που αναγράφεται στα αναλυτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής ή επισκευή η αντικατάσταση των προϊόντων είναι δυνατή με επιπλέον χρέωση κατόπιν νέας συμφωνίας με τον πελάτη.
 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Η επιστροφή των προϊόντων μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, o πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα της αποστολής προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ βαρύνεται με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

6.3 Επιστροφές προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση 
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.
 • Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον πελάτη.
 • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όσο και για την επαναπροώθηση στον ΠΕΛΑΤΗ του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.

6.4. Δικαίωμα αδικαιολόγητης υπαναχώρησης

Λόγω της φύσης της συναπτόμενης σύμβασης πώλησης μεταξύ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και του ΠΕΛΑΤΗ, ως εξ αποστάσεως σύμβασης, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη διάταξη του άρθρου 4θ παρ.6 του ν. 2251/1994, να υπαναχωρήσει μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμία ποινή και χωρίς να αναφέρει αιτιολογία. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού η προθεσμία αρχίζει από την ημέρα σύναψης της σύμβασης εξ αποστάσεως. Η υπαναχώρηση γίνεται με δήλωση του ΠΕΛΑΤΗ, η οποία πρέπει να είναι ρητή και να υποβληθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα αποσταλεί στη διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 1 των παρόντων όρων. Η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του ΠΕΛΑΤΗ, την περιγραφή του προϊόντος που αποτέλεσε αντικείμενο της εξ αποστάσεως σύμβασης πώλησης, τον αριθμό της παραγγελίας καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο τελευταίος θα αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας το σχετικό προϊόν, με δικά του έξοδα. Ιδίως δε η ως άνω δήλωση θα πρέπει να περιλαμβάνει το ακόλουθο κείμενο: «Υπευθύνως δηλώνω ότι υπαναχωρώ από την από …… μεταξύ της Εταιρείας σας και εμού συναφθείσης σύμβασης πώλησης και επιστρέφω το περιγραφόμενο ως άνω προϊόν σύμφωνα με τα όσα αμέσως ως άνω παραθέτω».
Στην περίπτωση της αναιτιολόγητης υπαναχώρησης του ΠΕΛΑΤΗ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος να επιστρέψει στον ΠΕΛΑΤΗ το ακριβές ποσό του τιμήματος της πώλησης, αφαιρουμένων τυχόν επιπλέον εξόδων αποστολής, τα οποία επιβαρύνεται ο πελάτης και δε μπορεί να τα απαιτήσει, καθόσον η αποστολή θεωρείται υπηρεσία παρασχεθείσα πριν την υπαναχώρηση σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4θ παρ 7 του ν. 2251/1994. Η επιστροφή του τιμήματος της πώλησης θα γίνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

7) Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Σειριακός αριθμός -SerialNo.)
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

8) Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα σύμφωνα με το νόμο και τα χρηστά ήθη. Η χρήση του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται από την Εταιρία πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση τους από τρίτους. Ως εκ τούτου υποχρεούται ο χρήστης να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία των υπηρεσιών του ή που περιορίζουν τη χρήση της ιστοσελίδας από τρίτους. Ενδεικτικώς ο χρήστης με το παρόν εγγυάται:
Ότι δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε άρθρο της κείμενης νομοθεσίας, διατάξεως, κανονισμού και καταστατικού. Ότι θα απέχει από κάθε δημοσίευση και μετάδοση πληροφοριών συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή προσβλητικών και για την Εταιρία και για τρίτους. Θα απέχει επίσης από κάθε δημοσίευση περιεχομένου, που είναι παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, χυδαίο, που δύναται να συνιστά παραβίαση της προσωπικότητας και του απορρήτου τρίτου προσώπου ή που εκφράζει διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την υπηκοότητα, τη σωματική ανικανότητα, το σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία. Ότι θα απέχει από κάθε ενέργεια που θα παραβιάζει το εμπορικό σήμα, την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό απόρρητο και τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρία και των τρίτων. Κάθε χρήστης, ο οποίος προβαίνει σε αθέμιτη και αντίθετη με τα χρηστά ήθη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας, ευθύνεται για κάθε ζημία (θετική και αποθετική). Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διεκδίκησης αποζημίωσης για κάθε ζημία που προκαλείται από αδικοπρακτική συμπεριφορά του χρήστη. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των ανωτέρω όρων από κάποιο χρήστη της ιστοσελίδας, διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού και διαγραφής του μέλους από τη χρήση των υπηρεσιών μας, επιφυλασσόμενη επίσης επί παντός νομίμου δικαιώματός της.

9) Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι ως άνω όροι και προϋποθέσεις διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων θα επιλύεται στα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

10) Ηλεκτρονική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

11) Ασφάλεια

Oι πληρωμές με χρήση κάρτας που διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών «Alpha e-Commerce» της Alpha Bank, εκτελούνται με την χρήση κρυπτογράφησης TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

12) Τρόποι Πληρωμής

12.1) Πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική Κάρτα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα skincenter.gr δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa, Mastercard, και DINERS.

Για την ασφάλειά σας, όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται, μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “Alpha  e-Commerce” της Alpha Bank όπου χρησιμοποείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL).

Για τις αγορές με την κάρτα σας, ακολουθήσετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.
Θα σας ζητηθεί να συμπληρώστε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της κάρτας, τον 3ψήφιο αριθμό (CVV) που αναγράφεται στο πίσω μέρος και το Ονοματεπώνυμο του κατόχου.
Σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ασφαλείας, για την ολοκλήρωση της χρέωσης θα πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό μιας χρήσης (OTP) ο οποίος σας αποστέλλεται στον αριθμό κινητού που έχετε δηλώσει στην εκδότρια Τράπεζα.
Εναλλακτικά μπορείτε να εγκρίνετε την χρέωση μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής ebanking.
Σε περίπτωση που η παραγγελία πραγματοποιείται για λογαριασμό εταιρείας τότε η κάρτα που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να έχει εκδοθεί στα στοιχεία τη αντίστοιχης εταιρείας.

12.2) Πληρωμή μέσω PayPal

Η PayPal αποτελεί ένα γνωστό, ασφαλή και αξιόπιστο μέσο για Online συναλλαγές.

Εάν δεν διαθέτετε λογαριασμό PayPal, μπορείτε να εγγραφείτε εδώ : (https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/account-selection), χρησιμοποιώντας Χρεωστική ή  Πιστωτική κάρτα ή μέσω Τραπεζικού Λογαριασμού.

Εφόσον επιλέξετε αυτόν τον Τρόπο Πληρωμής,  μεταφέρεστε αυτόματα στη πλατφόρμα της PayPal για την εξόφληση της παραγγελίας Σας

Οι συναλλαγές αυτές  διέπονται από τους Όρους Χρήσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας PayPal.

12.3) Κατάθεση / Έμβασμα σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Μπορείτε να επιλέξετε προεξόφληση σε ένα από τους παρακάτω λογαριασμούς Τραπεζών.

H παραγγελία σας θα βρίσκεται σε κατάσταση «αναμονής».

Θα προχωρήσει, δε,  σε κατάσταση «ολοκλήρωσης» αμέσως μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσής σας.

Προαιρετικά και για διευκόλυνση της διαδικασίας, μπορείτε να μας αποστείλετε το αποδεικτικό της κατάθεσης στο info@kord.gr.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1) Στην Αιτιολογία Κατάθεσης πρέπει – οπωσδήποτε – να συμπληρώσετε το Ονοματεπώνυμο και τον αριθμό της Παραγγελίας σας.

2) Σε περίπτωση μη κατάθεσης του ποσού εντός 10 εργάσιμων ημερών η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Οι Τράπεζες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και οι αντίστοιχοι Λογαριασμοί, είναι οι εξής :

 

day-spa-kurland-spa-alpha-bank-logo-001

IBAN: GR50 0140 1310 1310 0232 0001 415

SWIFT(BIC): CRBAGRAAXXX

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 13 100 23 2000 14 15

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BERGMANN KORD

 

 

day-spa-kurland-spa-ethniki-trapeza-logo-001

IBAN: GR53 0110 2190 0000 2194 7014 102

SWIFT (BIC): ETHNGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 219/47014102

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BERGMANN KORD

 

 

day-spa-kurland-spa-peiraiwsbank-logo-001

ΙΒΑΝ: GR51 0172 0360 0050 3603 5977 069

SWIFT BIC: PIRBGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 5036 035977 069

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BERGMANN KORD

 

 

day-spa-kurland-spa-eurobank-logo-001

ΙΒΑΝ: GR08 0260 4320 0002 3020 0272 276

SWIFT BIC: ERBKGRAA

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ: 0432 000023 0200272276

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: BERGMANN KORD

12.4) Πληρωμή σε χώρους Skin Center

Εξοφλήστε την παραγγελία σας εύκολα, πληρώνοντας κατά την παραλαβή της στους χώρους μας.

13) Μέθοδοι Αποστολής

Οι αποστολές πραγματοποιούνται μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου της ACS.

Για παραγγελίες συνολικής αξίας μεγαλύτερης από  85 ευρώ, η αποστολή είναι ΔΩΡΕΑΝ.

14) Χρόνος παράδοσης

Μόλις λάβουμε την παραγγελία σας, τα προϊόντα θα σας αποσταλούν άμεσα. Ο υπολογιζόμενος χρόνος παράδοσης είναι 1 με 2 εργάσιμες μέρες. Όταν η παραγγελία σας παραδοθεί στο courier που συνεργαζόμαστε, σας ενημερώνουμε με σχετικό e-mail προκειμένου να αναμένετε την παραλαβή της.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας είτε μέσω τηλεφώνου στο (+30) 210-6828188, είτε μέσω e-mail στο info@kord.gr