Δερμοαπόξεση με Μικροκρυστάλλους – FAQs

Δερμοαπόξεση με Μικροκρυστάλλους – FAQs

Δερμοαπόξεση με Μικροκρυστάλλους – FAQs

Ποια είναι τα οφέλη της θεραπείας;
Τι περιλαμβάνει η θεραπεία;
Σε ποια σημεία εφαρμόζεται;
Ποια δερματικά προβλήματα μπορεί να θεραπεύσει αυτή η τεχνική;
Πόσες συνεδρίες χρειάζονται για εμφανή αποτελέσματα;
Μπορώ να κάνω τη συγκεκριμένη θεραπεία, αν λαμβάνω φαρμακευτική αγωγή;

Κλείστε
ραντεβού

Δωρο
επιταγές

Αφήστε
μήνυμα